Vi inviterer inn. Til et felles måltid. Smaksrik mat og tankevekkende tema på menyen.

Vi deler tanker og meninger. Ikke alltid enige. Ikke alltid uenige. Åpne til sinns for refleksjon og diskusjon. Nysgjerrig på andres perspektiv og liv. Heier på forskjellene, dyrker det som binder oss sammen.

Vi inviterer inn. Til gjestebud.

Velkommen til bords!

Årets tema:

UTENFOR/
INNENFOR

Union scene
27. oktober 2019

Meld deg på her knapp
Bilde av tidligere gjestebud

Årets tema: UTENFOR/ INNENFOR

Innenfor. Heldigvis har de aller fleste kjent gleden av å bli regnet med, sett og inkludert. Det er utrolig viktig at noen ser oss, forstår oss. Alle vil være en del av et fellesskap, én av flokken. Være innenfor.

Men mange føler seg glemt, ignorert og ekskludert. For mange står for ofte utenfor. Uten fellesskap, uten noen som bryr seg – som ser og forstår. Barnet som ikke får være med på leken. Tenåringen som ikke blir invitert. Den ensomme voksne uten nettverk. Utenfor. Hva kan vi gjøre for å endre på det? Hvordan få dem som står utenfor innenfor?

I jubileumsutgaven av Gjestebud vil vi feire tre gode tiltak som tar folk inn i fellesskapet her vi bor: Forandringshuset, Bekkevollen barne-og avlastningsbolig og UngInvest AIB. 

Gjestebud er en urgammel tradisjon. Samling rundt et gjestfritt bord er grunnlag for vennskap og fredelig sameksistens. Fremmede blir venner i kretsen rundt bordet.

Velkommen til bordfellesskap – til inspirasjon og spennende samtaler. Velkommen til bords!

HEDERSGJESTER

SAMMEN FOR NORGE

er et nystartet dialogprosjekt i Norge av Forandringshuset. Det er ungdom med flerkulturell erfaring som forteller sin personlige historie om strev med identitet og tilhørighet til fellesskapet i Norge. De er ute i skoler, foreninger og grupper for å fortelle sine historier og inspirere til samtale.

BEKKEVOLLEN BARNE- OG AVLASTNINGSBOLIG

drives av Drammen kommune og er et sted som jobber med barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Foresatte snakker varmt og entusiastisk om personale, ledelse og omsorgsnivå for sine barn. Vi vil inspireres av deres arbeid og erfaringer.

UNGINVEST AIB

er et prosjekt som drives av Buskerud fylkeskommune og er utviklet av ildsjelen Ingebjørg Mæland. Hun og hennes medarbeidere jobber med ungdom som har falt utenfor videregående og gir dem fotfeste og framtid gjennom styrkebasert tenkesett og strategi. Kronprinsparets fond har støttet dem i mange år.

BAKGRUNN

Gjestebud Norge er en ideell organisasjon etablert i Drammen med eneste formål å arrangere et årlig samlingspunkt som skal feire mangfoldet og fellesskapet i byen. Kjernen i Gjestebud er møtet mellom mennesker over et måltid og en god samtale.

Tradisjonen for Gjestebud i Drammen ble startet av fredsaktivisten Tahir Mahmood i 2005. Dialog og integrering har stått i sentrum fra starten, og i 2009 ble organisasjonen Gjestebud Norge dannet for å organisere og formalisere Gjestebudene. Arrangementet ble knyttet til feiring av den årlige FN-dagen. I 2011 var Gjestebudet en av hovedarrangementene under Drammen Bys 200-årsjubileum.

Her kan du laste ned rapporter fra tidligere Gjestebud

Pictures of people

KONTAKT

Bilde av Ivar Flaten

Ivar Flaten

Styreleder

415 45 849
ivar@kirkeligdialogsenter.no

Bilde av Narima Hame

Nariman Hame

Styremedlem

969 12 346
narimanhame@gmail.com

Bilde av Kobal Vivalingam

Kobal Visvalingam

Styremedlem

990 43 726
sopika2512@hotmail.com

Bilde av Anne Marie Jarnes

Anne Marie Jarnes

Styremedlem

915 58 208
ajarnes@gmail.com

Bilde av Mustafa Gezen

Mustafa Gezen

Styremedlem

406 77 828
mustafagezen@msn.com

Bilde av Margaret Etokebe

Margaret Etokebe

Styremedlem

916 35 391
margaretetokebe@yahoo.com

Top