Vi inviterer inn. Til et felles måltid. Smaksrik mat og tankevekkende tema på menyen.

Vi deler tanker og meninger. Ikke alltid enige. Ikke alltid uenige. Åpne til sinns for refleksjon og diskusjon. Nysgjerrig på andres perspektiv og liv. Heier på forskjellene, dyrker det som binder oss sammen.

Vi inviterer inn. Til gjestebud.

Velkommen til bords!

OBS OBS

Gjestebud i 2020

er avlyst på grunn av viruset og de restriksjoner som følger av det.
Styret beklager!

Bilde av tidligere gjestebud

Årets tema: GENERASJONSMØTER

Innenfor. Heldigvis har de aller fleste kjent gleden av å bli regnet med, sett og inkludert. Det er utrolig viktig at noen ser oss, forstår oss. Alle vil være en del av et fellesskap, én av flokken. Være innenfor.

Men mange føler seg glemt, ignorert og ekskludert. For mange står for ofte utenfor. Uten fellesskap, uten noen som bryr seg – som ser og forstår. Barnet som ikke får være med på leken. Tenåringen som ikke blir invitert. Den ensomme voksne uten nettverk. Utenfor. Hva kan vi gjøre for å endre på det? Hvordan få dem som står utenfor innenfor?

I Gjestebudets 16. år gledet vi oss til å samle mennesker fra hele vårt mangfoldige samfunn til god samtale og har generasjonsmøter som tematisk overskrift dette året.

Vi oppfordrer unge og gamle til å stå sammen og støtte hverandre i vanskelige tider. Gjestebud er mulig i små, private formater. Lykke til!

Gjestebud er en urgammel tradisjon. Samling rundt et gjestfritt bord er grunnlag for vennskap og fredelig sameksistens. Fremmede blir venner i kretsen rundt bordet.

Velkommen til bordfellesskap – til inspirasjon og spennende samtaler. Velkommen til bords!

BAKGRUNN

Gjestebud Norge er en ideell organisasjon etablert i Drammen med eneste formål å arrangere et årlig samlingspunkt som skal feire mangfoldet og fellesskapet i byen. Kjernen i Gjestebud er møtet mellom mennesker over et måltid og en god samtale.

Tradisjonen for Gjestebud i Drammen ble startet av fredsaktivisten Tahir Mahmood i 2005. Dialog og integrering har stått i sentrum fra starten, og i 2009 ble organisasjonen Gjestebud Norge dannet for å organisere og formalisere Gjestebudene. Arrangementet ble knyttet til feiring av den årlige FN-dagen. I 2011 var Gjestebudet en av hovedarrangementene under Drammen Bys 200-årsjubileum.

Her kan du laste ned rapporter fra tidligere Gjestebud

Pictures of people

KONTAKT

Ivar Flaten

Styreleder

415 45 849
ivar@kirkeligdialogsenter.no

Margaret Etokebe

Styremedlem

916 35 391
margaretetokebe@yahoo.com

Bilde av Kobal Vivalingam

Kobal Visvalingam

Styremedlem

990 43 726
sopika2512@hotmail.com

Kim Andre Vian Bjerkestrand

Styremedlem

951 63 882
kim.andre.bjerkestrand@kfuk-kfum.no

Bilde av Mustafa Gezen

Mustafa Gezen

Styremedlem

406 77 828
mustafagezen@msn.com

Top